سامانه هوشمند ماداکتو

تلفن دفتر تهران : 44011966-021
تلفن دفتر مشهد : 36669090-051
تلفن رسیدگی به شکایات : 44011966-021 داخلی 207
تهران - بلوار آیت ا... کاشانی ، نبش عقیل ، برج البرز ، طبقه 8 ، واحد 45                    کد پستی : 1481846638
مشهد - انتهای بلوار جانباز ، روبروی پمپ گاز ، ساختمان قائم ، طبقه 4 ، واحد 10         کد پستی : 9176658466
امنیت ماداکتو
امنیت ماداکتوارائه راهکارهایی برای امنیت ساختمان ها
تکنولوژی برتر حضور و غیاب ماداکتو
تکنولوژی برتر حضور و غیاب ماداکتوتشخیص چهره ، سنسور ضد خش ، غیر قابل تقلب
دوربین مدار بسته ماداکتو
دوربین مدار بسته ماداکتوراهکارهای جدید انتقال تصویر با دوربین های مداربسته آنالوگ و دیجیتال
نرم افزار اتوماسیون ماداکتو
نرم افزار اتوماسیون ماداکتونرم افزار اتوماسیون مجموعه های فرهنگی و ورزشی با امکانات متنوع
نرم افزار یکپارچه اداری و مالی ماداکتو
نرم افزار یکپارچه اداری و مالی ماداکتوحسابداری ، خزانه داری ، فروش و سفارشات ، ...
دستگیره کنترل دسترسی ماداکتو
دستگیره کنترل دسترسی ماداکتواثر انگشت ، کارت بدون تماس ، پسورد
دستگاه حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیابتشخیص چهره ، اثر انگشت ، کارت بدون تماس و پسورد